Mira Ognjan stalni je sudski vještak za računovodstvo i financije pri Trgovačkom sudu u Zagrebu. Zaposlena je na poslovima profesora knjigovodstva u Prvoj ekonomskoj školi u Zagrebu. Preko 15 godina prati kompletnu regulativu s područja računovodstva.Sudjelovala je u poslovnim edukacijama raznih tema.
 
 
Dr.sc. Jasminka Samardžija ima desetogodišnje prodajno iskustvo širokog raspona (specijalizirani proizvodi na inozemnim tržištima, FMCG, prodaja usluga istraživanja tržišta, edukacijske usluge).
Doktorirala je na Međunarodnoj trgovini, magistrirala na Vanjskoj trgovini, a diplomirala na Trgovini.
Aktivna je i u domeni neformalne i formalne edukacije.

 
 
Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer - financijsko bankarski.
Magisterij - poslijediplomski znanstveni studij na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer – Računovodstvo, revizija i financije.
 
 
Porezni savjetnik Diana Antičić
J.T.D. ZA POREZNO SAVJETNIŠTVO ANTIČIĆ - JAKOVLJEVIĆ - KUŠETA
tel: +385 1 6187 155
 
 
Završila Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Radno iskustvo stjecala u Ljubljanskoj banci na poslovima građanstva i privrede, u izrađivanju analiza razvoja i poslovanja poduzeća za pripremu odluka bančinih tijela o investicijskom i dugoročnom kreditiranju, te u izradi mišljenja o ekonomskoj opravdanosti investicijskih projekata kao voditelj odjela dugoročnog kreditiranja.