U reklamama proizvođača pisača, koji su ujedno i proizvođači tonera, upućuje se potrošače kako su zamjenski toneri loše kvalitete, kako se upotrebom zamjenskih tonera gubi garancija na pisač te kako upotreba zamjenskih tonera može dovesti do ozbiljnijih kvarova na samom pisaču.
 
 
resursa u velikim tvrtkama. Na Ekonomskom fakultetu u Splitu diplomirao je, te potom i magistrirao, a trenutno je doktorand na istom fakultetu. Svoju poslovnu karijeru započinje u PBZ-u, nakon čega prelazi raditi u Dalmacijacement d.d. (danas CEMEX Hrvatska d.d.). Nakon prolaska kroz razne segmenta HR-a postaje najmlađi direktor u tvrtki te član odbora direktora tvrtke, preuzevši sektor upravljanja ljudskim resursima, zaštitu na radu, radno pravo i opće poslove. Direktor je ljudskih resursa CEMEX-a za Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu te Crnu Goru.
 
 
Enver Raković voditelj europskih projekata, dipl. ekonomist, i sam sudionik projekta u programu Leonardo da Vinci 2011, znanje o EU projektima stekao je u Delegaciji Europske Komisije u Republici Hrvatskoj, a zatim je sudjelovao na EU projektima poduzeća kao što su IBM Hrvatska, te BCC Services ( u to vrijeme Fujitsu-Siemens partner), World Learning (USAID projekt) i u Ujedinjenim narodima. Suautor je priručnika „Pridobivanje nepovratnih sredstava iz strukturnih fondova EU“, i „Poslovni vodić za europska sredstva – Kako pripremiti dobre projekte?“ i savjetnik je bazičnog pristupa pri osposobljavanju projektnih managera.
 
 
Đurđica Mostarčić – Dudy rođena je u Zagrebu 1975. godine gdje je završila osnovnu školu te prirodoslovno-matematičku gimnaziju 1993. god. Godinu dana kasnije osnovala je, danas uspješnu tvrtku, DUDI SPEED d.o.o. za knjigovodstvene usluge i porezno savjetovanje u kojoj i danas radi kao direktor za gotovo stotinu klijenata.
 
 
Mr.sc. Jasmina Očko savjetnica sa širokim spektrom znanja iz područja kontrolinga, upravljačkog računovodstva, planiranja i poslovnog izvještavanja.