TV

Televizija. Prije je vrijedilo ako se neki događaj nije pojavio na televiziji kao da se i nije dogodio. Medijska slika se od tada dosta promijenila ali televizija kao masovni medij je ostala vrlo bitan dio te slike.
 
ankete: