Naša Mala Klinika

Naša Mala Klinika
 
Mile se preziva?
Kar
Bar
Car
Mar
Dar
 
Sve pacijente, goste dočeka legendarni...?
Kunić
Grgeč
Guzina
Šemso
Gđa. Grospićka
 
Kada kažemo kirurg, na koga se odnosi?
Grgeča
Kunića
Guzinu
Gđu. Grospić
Slavičeka
 
Glavna u Našoj Maloj Klinici jee...
Gđa. Grospić
Kunić
Guzina
Štriga
Grgeč
 
U jednoj emisiji je Dr. Slavičeka zamijenila Doktorica iz ...
Švedske
Rumunjske
Belgije
Njemacke
Danske
 
Naša Mala Klinika počinje u...
7:45
8:45
9:45
8:00
8:00
 
Dino ..... ?
Poplava
Huzina
Mučike
Perić
Grgeč
 
Iza Naše Male Klinike je serija..
Puna Kuća
Prijatelji
Asi
Za tvoju ljubav
Vatreno srce
 
Gđa. Grospićka je zaljubljena u ...
Ferdu
Merdu
Gerdu
Perdeca
Rekeca
 
O seriji Našoj Maloj Klinici mislim sljdece..
Predobra :)
Bezveze -.-
Ok :)
Može proći :D
Najbolaj serija ikad :*