NAPRAVI NOVU ANKETU

naziv ankete:

1. pitanje:
tip odgovora:
ponuđeni odgovori:


2. pitanje:
tip odgovora:


3. pitanje:
tip odgovora:


4. pitanje:
tip odgovora:


5. pitanje:
tip odgovora:


6. pitanje:
tip odgovora:


7. pitanje:
tip odgovora:


8. pitanje:
tip odgovora:


9. pitanje:
tip odgovora:


10. pitanje:
tip odgovora: