SULEJMAN VELIČANSTVENI 5

 
U prvoj epizodi serije Sulejman postaje?
Beg
Paša
Enuh
Komornik
Sultan
 
Kako se zove žena Sulejmana Veličantvenog?
Marija
Ajše
Azra
Bejhan
Hurem
 
S koliko je godina Hurem došla na dvor?
18
20
14
5
17
 
Sulejmanova majka zove se?
Hurem
Ajše
Behan
Ajše-Hafarsa
Hatiđe
 
Najstariji sin Hurem i Sulejmana zove se?
Mustafa
Selim
Osman
Mehmed
Murad
 
Kći jedinica Sulejmana i Hurem zove se?
Ajše
Šaha
Azra
Mihrimah
Hurem
 
U trećoj sezoni serije Sulejmana je zaludila robinja imenom?
Hurem
Mihrimah
Firuze
Šaha
Ajše
 
U kojoj sezoni serije je Sulejman oženio Hurem?
Prvoj
Drugoj
Trećoj
Ne znam
Ne zanima me
 
Koliko su djece imali Hurem i Sulejman u seriji?
Dvoje
Stotinu
Tisuću
Petero
Nisu imali djece
 
Koje je godine umrla Velika sultanija HUREM?
1557
1556
1558
1285
1998