Mr.sc.Andreja Švigir, ovl.rev., rođena je 1970. godine u Zagrebu.
Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na kojem je završila i poslijediplomski studij te stekla naslov magistra znanosti. Dobitnica je nagrade „prof. dr. sc. Ferdo Spajić“ za najbolji magistarski znanstveni rad u 2010. godini. Završila je edukaciju pri Hrvatskoj udruzi revizora te stekla titulu ovlaštenog revizora. Završila je edukaciju iz područja psihologije, pedagogije, metodike i didaktike pri Učiteljskoj akademiji u Zagrebu. Završila je edukaciju iz područja psihologije obrazovanja i didaktike pri Visokoj školi za ekonomiju poduzetništva „Vern“, gdje je od 2003. do 2005. godine predavala kolegije „Upravljanje financijama“ i „Osnove računovodstva“. Radila je kao ravnateljica TEB-ova učilišta za ekonomiju poduzetništva.
 
 
Tanja Rukavina - MSc, direktorica ABAK usuluge.d.o.o.
 
 
Ksenija Kramar završila je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1981. godine. Radno iskustvo stjecala je radom u Ljubljanskoj banci d.d. Zagreb u kojoj je radila od 1981.-1990. godine na poslovima analize razvoja i poslovanja pojedinih poduzeća za pripremu odluka bančinih tijela o investicijskom i dugoročnom kreditiranju kao voditelj odjela dugoročnog kreditiranja. Od 1990. do 1993. godine kao direktorica sektora za kreditiranje privrede, sudjeluje u utemeljenju kunskog i deviznog poslovanja Zadružno privatne banke, koja mijenja ime u Ilirija banka d.d.Zagreb.
 
 
Tea Kranjec, prof. rođena je 9.10.1978. godine u Zagrebu gdje je maturirala u XI. Gimnaziji.
Nakon završetka i diplome profesora na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu otišla je u London usavršiti znanje engleskog jezika, gdje je stekla prva iskustva vezana za mogućnosti sufinanciranja projekata iz fondova Europske unije volontirajući u obrazovnoj ustanovi. Nakon povratka radila je kao voditelj i manager IPA projekta prekogranične suradnje sa Slovenijom te je prošla sve faze projektnog ciklusa, od pripreme projektnog prijedloga do vođenja projektnih aktivnosti te administrativnog i tehničkog upravljanja troškovima.
 
 
Sanja Mjertan, mag. iur. rođena je 22. srpnja 1970. godine u Požegi.

Završila Pravni fakultet Sveučilista u Zagrebu i dana 08. lipnja 1995. godine u Zagrebu stekla zvanje diplomiranog pravnika s priznatim akademski naslovom magistra prava. U radnom odnosu je na neodređeno vrijeme u Općoj županijskoj bolnici Požega, gdje radi od 1995. godine, obavljajući poslove i zadatke voditelja Službe za opće, pravne i tehničke poslove i voditelja Odjela općih, pravnih i kadrovskih poslova te je imenovana i osobom zaduženom za provedbu prakse u Općoj županijskoj bolnici Požega za studente Upravnog studija Veleučilišta u Požegi te osobom za utvrđivanje nepravilnosti. Problematikom radnih odnosa i izradom prijedloga normativnih akata svakodnevno se bavi u radu.