Upotreba tehnologije

 
Koliko često dnevno provodite vremena za računarom ?
1-2 sata
2-4 sata
4-5 sati
više od 5 sati
 
Da li više provodite vremena:
na društvenim mrežama (Facebook, Twitter...)