Proširenje asortimana

Proširenje asortimana
 
Kupujete li domaće proizvode?
Ne nikada
Da, ponekad
Da, redovito
 
Stav o kvaliteti domaćih proizvoda?
Pozitivan
Negativan
Neutralan
 
Jeste li spremni platiti više domaći proizvod?
Da, naravno
Ne, radije ću kupiti jeftiniji strani
Da, ako je kvalitetniji
 
Konzumirate li često domaće sokove?
Da
Ne
Ponekad
 
Konzumirate li domaće likere? ( višnjevac, orahovac, mentol)
Da
Ne
Samo ako nema ništa drugo
 
Volite li okus domaće rakije?
Da
Ne, radije popijem nešto blaže
 
Jedete li med?
Da, redovito
Ne
Samo kad sam bolestan/na