Nasilje u društvu

 
Odaberi spol
Muško
Žensko
 
Upisite svoje godine
 
Kada je u pitanju nasilje u BiH, ono je:
posljedica kulturnog modela i tradicije u BiH
posljedica stepena i karaktera razvijenosti društva u BiH
posljedica aktuelnog stanja u BiH
 
Da li ste u posljednjih godinu dana bili žrtva verbalnog ili fizičkog nasilja?
Da, fizičkog nasilja
Da, verbalnog nasilja
Da, fizičkog i verbalnog nasilja
Ne
 
Prijavio/la bih nasilje odrasloj osobi?
Da
Ne
Možda
 
Pokušao/la sam spriječiti nasilje.
Često
Ponekad
Nikad
 
Ko treba da ima glavnu ulogu u borbi protiv nasilja u BiH? (odaberite najviše tri odgovora)
Škola
Porodica
Policija
Pravosuđe
Mediji
Borba protiv nasilja nije moguća
Nemam stav