Najiritantnije ime

Najiritantnije ime
 
Koje vam je najiritantnije žensko ime?
Jodra
Barda
Klea
Laura
Mija
 
Koje vam je najiritantnije muško ime?
Entonij
Mario
Labrado
Lukas
Evo