Mini studentski domovi

Mini studentski domovi
 
Da li imate problem oko pronalaska idealnog smještaja prilikom studiranja?
a) da
b) već imam idealan smještaj
c) ne
 
Ako je Vaš odgovor na 1. pitanje pod a), razlog Vašeg problema je:
a) nepovoljni uslovi
b) skupe stanarine
c) udaljenost studentskog doma od fakulteta
d) ništa od navedenog
 
Koliko biste bili spremni platiti za smještaj stanarine te da sami snosite troškove režija?
a) 150
b) 200
c) 250
d) 300
 
Vaše mišljenje kakvi su uslovi u kojima studenti stanuju?
a) dobri
b) loši
 
Za Vas je najpogodnije?
a) jeftinija stanarina + sami plačate režije
b) skuplja stanarina + niste dužni plačati režije
 
Ako je Vaš odgovor na prethodno pitanje pod b), koliko biste izdvojili novaca za ovu uslugu?
a) 200
b) 250
c) 300
d) 350
 
Koliko biste bili spremni da budete korisnik naše usluge, ukoliko bismo ga mi načinili?
a) definitivno bih
b) vjerovatno bih
c) možda bih
d) vjerovatno ne bih
e) definitivno ne bih
 
Da li bi Vam olakšalo da postoji lanac mini studentskih domova u Vašem gradu?
a) da, odlična ideja
b) već postoji nešto slično
c) ne, nikako
 
U kojem stambenom objektu bi željeli stanovati prilikom studiranja?
a) kuća
b) stan
 
Vaše mišljenje o ideju u jednoj rečenici?