LJUBAVNA ANKETA

LJUBAVNA ANKETA
 
Kada ste se prvi put poljubili?
s -11 godina
s 12 ili 13 godina
s 14 ili 15godina
s 16 ili 17 godina
s +18 ili se još nisam
 
Kolko imaš godina?
manje od 11
12,13
14,15
16,17
18,19
 
S koliko godina mislite da je tinejdžer spreman za spolni odnos?
s 13,14
s 15,16
sa 17,18
mora imati više od 18
kada se osjeća spremno