ljubav

 
Priznajete li prevaru
da
ne
 
Volite li nekog tko nije zaljubljen u vas
da
ne
 
Da vam dečko nagovori da spavate s njime biste li to učinili
da
ne
možda
naravno
 
Jeste li bile prevarene
da
ne
suglasna
 
Da li ste imale seks
da
ne
 
koliko ste godina imale ako je odgovor da
od 15-18
od 18-22
nisam sigurna
suglasna
 
Volite li se ljubiti na javnom mjestu
da
ne
ovisi
ne nikako
suglasna
 
Kada ste se prvi put poljubili
neznam
ne sjećam se
davno
 
Koliko ste godina imale
manje od 15
više od 15
20-25