KLAPA KOJA NAS PREDSTAVLJA NA EURO SOGU

 
MISLITE LI DA IMAMO ŠANSE POBJEDITI
DA
NE
MOŽDA
 
NAPIŠITE ŠTO MISLITE ZA TU KLAPU
 
KOJI VAM JE PJEVAČ U TOJ KLAPI NAJ BOLJI(NAPIŠITE ISKRENO)
 
KLAPA JE BILA U EMISIJI
8 KANT
NEDELJOM U 2
in MAGAZIN
 
IMAJU PJESMU