Grafička kartica

Koju grafičku karticu posjedujete
 
Koju grafičku karticu posjedujete ?
ATi HD3870
ATi HD3850
ATi HD2900 XT
ATi HD2600 XT
ATi HD2600 Pro
ATi HD2400 XT HM
ATi HD2400 Pro HM
ATi X1950 XTX
ATi X1950 XT
ATi X1950 Pro
ATi X1950 GT
ATi X1900 XTX
ATi X1900 XT
ATi X1900 GT
ATi X1800 XT
ATi X1800 XL
ATi X1800 GTO
ATi X1650 XT
ATi X1650 Pro
ATi X1600 XT
ATi X1600 Pro
ATi X1300 XT
ATi X1300 Pro
ATi X1300 HM
ATi X850 XT
ATi X800 XT
ATi X800 XL
ATi X800 GTO
Nvidia 6800 Ultra
Nvidia 6800 GT
Nvidia 6600 GT
Nvidia 7300 GT
Nvidia 7300 GS TC
Nvidia 7600 GT
Nvidia 7600 GS
Nvidia 7800 GTX
Nvidia 7800 GT
Nvidia 7900 GT
Nvidia 7900 GS
Nvidia 7950 GX2
Nvidia 7950 GT
Nvidia 8400 GS TC
Nvidia 8500 GT
Nvidia 8600 GTS
Nvidia 8600 GT
Nvidia 8800 Ultra
Nvidia 8800 GTX
Nvidia 8800 GT OC
Nvidia 8800 GTS
ATi, slabiji od navedenih
Nvidia, slabija od navedenih
specifična grafička koja nije na popisu
on-board