Da li će SDP, pobijediti na izborima u BiH

 
Da li će SDP,pobijediti na izborima u BiH
DA
NE
NE ZNAM