anketa o prehrani

anketa o prehrani
 
Koliko vam je godina?
do 20
20-25
20-30
30-35
40 i više
 
Živite li u gradu ili na selu?
grad
selo
 
Da li cijena hrane utječe na vaš izbor?
da, utječe u potpunosti
da, utječe do neke mjere
ovisi o kojoj se vrstii hrane radi
nikad ne utječe
 
Što je za vas organska hrana?
povrće i voće uzgojeno u vlastitom vrtu
povrće i voće uzgojeno na udaljenosti od zagađivača i cesta
povrće i voće uzgojeno bez pesticida i kemijskih spojeva
danas je sve zagađeno
 
Koliko često kupujete organski uzgojenu hranu?
svaki dan
jednom tjedno
jednom mjesečno
nikad
nikad jer to ne postoji