Analiza turističkih resursa grada Varaždina

Analiza turističkih resursa grada Varaždina
 
Dob ispitanika
do 20 g
21-30
31-40
41-50
51-60
 
Završeno obrazovanje
OSŠ
SSŠ
VŠS
VSS
više
 
Koliko dugo živite u Varaždinu
od rođenja
više od 20 g
više od 10 g
manje od 10 g
privremeno
 
Može li Varaždin konkurirati ostalim grdovima RH u kontinentalnom turizmu
da
ne
 
Koje elemnte ponude po Vašem mišljenju turisti smatraju važnim u ponudi grada Varaždina, a koje manje važnim
kvaliteta smještaja
uređenost grada
prirodne ljepote
gastronomska ponuda
kulturne znamenitosti
 
Da li je po vašem mišljenju Varaždin prepoznatljivo turističko odredište kontinentalne Hrvatske
DA
NE
 
Po čemu je po Vašem mišljenju Varaždin privlačan posjetiteljima
povijest i tradicija
kulturni i sakralni objekti
prirodne ljepote okolice
zdravstvene blagodati Varaždinskih toplica
odmor, zabava, rekreacija
 
Koja je od navedenih manifestacija prepoznatljiv brand grada Varaždina
Varaždinske barokne večeri
Smotra tradicijske kulture
Sajam lova i turizma
Izložba cvijeća
Advent u Varaždinu
 
Koliko se dugo gosti zadržavaju u Varaždinu po Vašem mišljenju
u prolazu
1 dan
više od 1 dana <3
 
Što po vašem mišljenju nedostaje u turističkoj ponudi grada Varaždina
smještajni kapaciteti
jača propaganda
bolja iskorištenost postojeći prirodnih resursa cijele županije