agencijaaa

 
Koliko se često putem vaše agencije vrše rezervacije za određene destinacije?
 
Može li BIH konkurirati zemljama u regionu kada je riječ o ponudama i uslugma?
 
Koliko su troškovi putovanja i kvalitet usluga bitni za odabir destinacije?
 
Smatrate li da zimski turizam ima odgovarajuću promociju u BIH?
 
Koje su najčešće ponude koje nudi vaša agencija vezane za zimski turizam?
 
Koliko često se turisti informišu preko agencije i koja su njihov očekivanja?
 
Dali vaša agencija nudi povoljnosti za klijente ako nudi koje su to?
 
Cijene prijevoza?I koji vid prijevoza je najtraženiji?(autobusi/minibusi)i dr
 
Koji elementi ponude turisti smatraju važnim a koje manje važnim za odabir?
 
Da li ste zadovoljni zimskom sezonom u 2012/2013 god?