Za ili Protiv ukidanja Poštanskih maraka za slanje pisama?

 
Šta mislite o tome da se ukinu poštanske marke za slanje pisama?
slažem se s tim prijedlogom
ne slažem se s tim prijedlogom
svejedeno mi je
 
Da li bi rađe koristili poštanske marke ili neki drugi način plačanja poštarine?
Poštanske marke
neki drugi način
svejedno
 
Da li vam je drago kada dobijete pismo i na njoj se nalazi neka lijepa poštanska marka?
Da
Ne
Ne obračam pažnju na marku
 
Smatrate li da je iznoš poštarine pre skup?
 
Vaše mišljenje o Poštanskim markama?