Veza sa starijom ženom

Nije čudno kada je stariji muškarac u vezi sa mlađom ženom, a kad je obratno?!
 
Jeste li ikad bili u vezi sa ženom starijom od Vas ?
Da
Ne
 
Koliko ste Vi godina imali kad je vaša veza počela?
 
Kolika je bila razlika u godinama?
1-3
4-6
7-10
11-14
15 i više
 
Da li su vaši prijatelji znali za tu vezu?
Da
Ne
 
Kakve su bile reakcije vaših prijatelja?
 
Mislite li da bi Vas ljudi osuđivali radi takve veze?
Da
Ne
 
Mislite li da je osuđivanje takve veze od strane drugih ljudi normalno?
Da
Ne
 
Objasnite...
 
Komentari