UDRUGA DRUGA RUKA

 
U koju skupinu spadate?
zaposlen-a
nezaposlen-a
umirovljenik-ca
 
Imate li maloljetne djece?
da
ne
 
Što biste donirali?
odječu
obuču
tehniku
manje kučanske potrepštine
uslugu
 
Za svaku donaciju dobivate bodove, za šta biste ih mjenjali?
odječu
obuču
tehniku
manje kučanske aparete
uslugu
 
Mislite li da je takva udruga potrebna našem gradi-županiji?
da
ne
 
Jeste li zainteresirani za volontiranje u Udruzi?
da
ne
povrenemo