Smještaj na Jadranu 2011

 
Kako ste bili (ili još jeste) smješteni na ljetovanju ove 2011. godine?
u vlastitom objektu
kod prijatelja, rodbine, poslovnog partnera i slično
hotel
apartman, bungalov i sl.
kamp i sl.
 
Jeste li platili vi ili onaj kod koga ste bili boravišnu pristojbu?
platio sam osobno
u cijeni hotela / apartmana / kampa i sl. je uračunana boravišna pristojba, znači plaćeno
nisam platio, a mislim da ni prijatelj/rodbina/posl.partner nije platio
sigurno nije plaćeno
 
Znate li za što se koristi boravišna pristojba i kako se raspoređuje?
nemam blagog pojma
ne znam točno ali pretpostavljam da se velikim dijelom vraća mjestu gdje je smješta ostvaren
znam točno jer sam dobro upoznat s time
 
Ako niste platiti boravišnu pristojbu ove godine, iduće godine sigurno...?
ću je platiti
je neću platiti
ću platiti ako dođe inspekcija
 
Komentar