Gospodarski sajmovi i izložbe u Virovitičko-podravskoj župan

 
POSJEĆUJETE LI SAJMOVE / IZLOŽBE VEZANE UZ POLJOPRIVREDU?
Da, posjećujem većinu poljoprivrednih sajmova / izložbi
Ponekad, ali vrlo rijetko
Posjećujem sajmove drugog tipa
Ne
 
ZBOG ČEGA POSJEĆUJETE SAJMOVE/IZLOŽBE? (možete zaokružiti više odgovora)
Upoznavanje novih tehnologija i proizvoda
Radi prikupljanja informacija o konkurentima
Radi izlaganja vlastitih proizvoda
Zbog zabave ili u sklopu školskog posjeta i slično
Kupnje po nižim (promocijskim) cijanama
 
JESTE LI ZADOVOLJNI ORGANIZIRANIM POLJOPRIVREDNIM SAJMOVIMA U VAŠOJ ŽUPANIJI?
Da, u potpunosti