Faktori koji utječu na prelazak korisnika t-coma na b-net