Anketa o učenju

 
Kakvo mislite da je učenje?
Korisno
Beskorisno
 
Kako organizirati učenje?
Učiti stalno
Učiti pomalo svaki dan
 
Kako učiti?
U sebi
Na glas
 
Kako učiti?
Stalno nakupljati,pa pred testom učiti
Ponavljati gradivo svaki dan